جملات و متنهای مفید و ارزشمند

تاریخ: دوشنبه 25 دی 1391 ساعت: 15:39 بازدید: 45 نویسنده: رضا

بزرگي را گفتند زندگي خود را بر چه اساس استوار کردي؟
گفت: دانستم کار مرا کسي انجام نميدهد پس تلاش کردم.
دانستم رزق مرا ديگري نمي خورد پس آرام گرفتم
.
دانستم خدا مرا مي بيند پس حيا کردم
.
دانستم پايان کارم مرگ است پس محيا شدم.


سخن-بزرگان سخن-بزرگان سخن-بزرگان سخن-بزرگان سخن-بزرگان امتیاز : 5 دیدگاه(0)

آخرین مطالب

دوشنبه 25 دی 1391

مطالب محبوب

دوشنبه 25 دی 1391

صفحات مطالب

1|